Individualni i poluindividualni časovi

Odrasli i tinejdžeri

Individualni čas – 90 min. – 2 400 din.
Individualni čas – 60 min. – 1 600 din.

Poluindividualna nastava (2 polaznika) – 90min. - 3 200 din. (1 600 din. po osobi)
Poluindividualna nastava (2 polaznika) – 60min.- 2 400 din. (1 200 din. po osobi)

Deca do 12 godina

Individualni čas – 45 minuta – 1 200 din.
Individualni čas – 60 minuta – 1 600 din.

Uključeno u cenu:

- časovi
- dodatni materijal u elektronskoj formi
online vežbanja prilagođena gradivu

Napomene:

*Udžbenici nisu uključeni u cenu individualnih časova.
**Roditelji snose isključivu odgovornost za bezbednost svoje dece na internetu.

donji deo sveske
olovka
pencil
olovka_bordo