Uslovi plaćanja i opšti uslovi

Plaćanje se obavlja isključivo uplatom na račun škole.

S obzirom na „trenutnu“ ekonomsku situaciju u zemlji, omogućili smo Vam da celokupan iznos kursa podelite na onoliko mesečnih rata koliko traje Vaš kurs. Na Vama je samo da ispoštujete datu reč i da između 1. i 5. dana u mesecu, na tekući račun škole uplatite ugovoreni iznos.

U obavezi ste da uplatite ceo iznos kursa na koji ste se upisali.

Ukoliko eventualno niste u mogućnosti da kurs pohađate do kraja, propuštene časove možete nadoknaditi u nekom od narednih semestara, u okviru odgovarajuće grupe.

Individualni i poluindividualni časovi se plaćaju unapred. Rok za korišćenje istih je maksimum godinu dana od datuma uplate.

Individualni i poluindividualni časovi se zakazuju u dogovoru s predavačem. Ukoliko se dogodi da jedna strana mora da otkaže čas, u obavezi je da to uradi minimum 24 sata pre početka časa, osim u izuzetnim situacijama. Ukoliko polaznici ne otkažu čas na vreme, u obavezi su da plate pun iznos istog. Ukoliko predavač blagovremeno ne obavesti polaznike o otkazivanju časa, u obavezi je da im isti nadoknadi besplatno.

Svi polaznici i zaposleni u školi dužni su da se pridržavaju kućnog reda, koji je sastavni deo ugovora.

donji deo sveske
olovka
pencil
olovka_bordo